Aktualności

 2019/2 - Oferta pracy

Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie zatrudni porządkową na ½ etatu. Szczegóły poniżej


 2019/1 - Dostawa dermatoskopu

Zaproszenie do składania ofert

MGZZOP w Ścinawie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na dostawę dermatoskopu


 2018/11 - Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia nr 29 o powierzchni użytkowej 16,50 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w zakresie usług stomatologicznych


 2018/10 - Zaproszenie do składania ofert na zakup używanego sprzętu medycznego

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie ogłasza przetarg w formie konkursu ofert na „Sprzedaż aparatu do terapii pulsującym polem magnetycznym z leżanką i trzema aplikatorami szpulowymi – Cyborg Magno”


 2018/9 - Konkurs na udzielenie świadczeń w zakresie opieki podstawowej

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - z zamiarem zawarcia czterech umów.


 2018/8 - Dostawa urządzenia do terapii w podwieszeniu z wyposażeniem

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia do terapii w podwieszeniu z wyposażeniem.


 2018/7 - Oferta na dzierżawę pomieszczenia

Ogłoszenie

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia nr 9 o powierzchni użytkowej 15,11 m2, z przeznaczeniem na działalność niekonkurencyjną dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie.


 2018/6 - Dostawa aparatu do ultradźwięków

Ogłoszenie

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatu do ultradźwięków z głowicą bezobsługową i stolikiem. 2018/5 - Konkurs - pielęgniarka, dyżury sobotnio-niedzielne

Ogłoszenie

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach dyżurów sobotnio-niedzielnych wykonywanych w gabinecie zabiegowym 2018/4 - Dostawa ławek korytarzowych

Ogłoszenie

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert
na dostawę ławek korytarzowych


 2018/3 - Zatrudnienie - fizjoterapeuta

Ogłoszenie

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie zatrudni fizjoterapeute na 1/2 etatu


 2018/2 - Zatrudnienie - sekretarka / asystentka medyczna

Ogłoszenie

MGZZOP w Ścinawie ogłasza nabór na stanowisko sekretarka / asystentka medyczna


 2018/1 - Konkurs - wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Ogłoszenie o konkursie

MGZZOP w Ścinawie ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych.


 Oklejenie szyb folią matową

Zaproszenie do składania ofert na oklejenie szyb folią matową

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert sprzedaż, dostawa oraz oklejenie od wewnątrz 54 okien folią matową mrożoną wg rysunków.


 Dostawa i montaż rolet zaciemniających

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż rolet zaciemniających

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 70 sztuk rolet tekstylnych, zaciemniających w kasetkach i prowadnicach.


 Dostawa kopert rozszerzanych na dokumentację medyczną

Zaproszenie do składania ofert na dostawę kopert rozszerzanych na dokumentację medyczną

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę kopert rozszerzanych na dokumentację medyczną.


 [2017.10.25] Drugi na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

KONKURS - Przełożona Pielęgniarek

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek.


 [2017.10.24] Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

KONKURS - Przełożona Pielęgniarek

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek.


 [2017.10.10] Drugi konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds lecznictwa MGZZOP w Ścinawie

KONKURS - Zastępca Dyrektora

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa.


 [2017.10.03] Konkurs - Lekarz Psycholog

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii z terminem zawarcia umowy od 01.11.2017r.


 [2017.09.25] Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds lecznictwa MGZZOP w Ścinawie

KONKURS - Zastępca Dyrektora

Dyrektor MGZZOP w Ścinawie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa.


 [2017.09.14] Dzierżawa pomieszczenia - prowadzenie usług stomatologicznych

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia nr 16 o powierzchni użytkowej 15 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności w zakresie usług stomatologicznych


 [2017.09.14] Dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność niekonkurencyjną dla MGZZOP

Zapraszamy do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia nr 13 o powierzchni użytkowej 17 m2, z przeznaczeniem na działalność niekonkurencyjną dla Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie


 Dostawa aparatu do magnetoterapii

Zapraszamy do składania ofert na dostawę aparatu do magnetoterapii wraz z aplikatorami i wyposażeniem.


 Lekarz Pediatra

Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii wykonywanych w MGZZOP w Ścinawie


 Dzierżawa pomieszczeń (zakończone)

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń


 Informacja o przetargu

Informujemy , że stronie BIP Przychodni ogłosiliśmy przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych, wymianę drzwi wraz z ościeżnicami oraz wymianę instalacji elektrycznej


 Konkurs - psycholog (zakończony)

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologii


 Dostawa holtera ciśnieniowego wraz z oprogramowaniem

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę holtera ciśnieniowego wraz z oprogramowaniem


 Sprzedaż używanego aparatu RTG wraz z osprzętem #2

MGZZOP w Ścinawie oferuje do sprzedaży używany aparat RTG wraz z wywoływarką oraz kaset z folią wzmacniającą.


 Sprzedaż używanego aparatu RTG wraz z osprzętem

MGZZOP w Ścinawie oferuje do sprzedaży używany aparat RTG wraz z wywoływarką, parawanu ochronnego oraz kaset z folią wzmacniającą.


 Dostawa lasera niskoenergetycznego ze skanerem

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę lasera niskoenergetycznego ze skanerem


 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę klimatyzatorów wraz z montażem


 Dostawa aparatu do elektroterapii

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składnia ofert na dostawę aparatu do elektroterapii


 Sprzedaż używanego sprzętu medycznego

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na zakup używanego sprzętu medycznego:

- aparat RTG wraz z wywoływarką
- parawan ochronny
- kasety z folią wzmacniającą


 Dostawa skanera do radiologii

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostawę skanera do radiologii


 Termomodernizacja - opracowanie

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego dla termomodernizacji Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie a także opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna Miejsko-Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie” składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, "Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"


 Dostosowanie pracowni RTG

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dostosowanie pracowni RTG


 Prace specjalistyczne w pracowni RTG

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na Prace specjalistyczne w pracowni RTG


 Dzierżawa pomieszczeń - działalność niekonkurencyjna

MGZZOP w Ścinawie zaprasze do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność niekonkurencyjną


 Konkurs - chirurg

MGZZOP w Ścinawie ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie chirurgii


 Dzierżawa pomieszczeń - stomatolog

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność w zakresie usług stomatologicznych
 Konkurs

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarkę w ramach dyżurów sobotnio – niedzielnych wykonywanych w gabinecie zabiegowym


 MGZZOP Ścinawa

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii


 MGZZOP Ścinawa

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurologii


 MGZZOP Ścinawa

Ogłoszenie wyników konkursu  na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ


 MGZZOP Ścinawa

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie POZ


 [09.01.2015] Umowa na POZ

   MGZZOP w Ścinawie informuje, iż świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów NFZ, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.


 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarkę w ramach dyżurów sobotnio niedzielnych wykonywanych w gabinecie zabiegowym MGZZOP Ścinawa.


 [31.10.2014] Ogłoszenie

                Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie    

informuje, że w ramach konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego dnia 23 października 2014 r. została wybrana oferta

BIAŁECKA-SZYMCZAK ANETA  PRAKTYKA LEKARSKA

UL. PTASIA 33, 59-300 LUBIN

w zakresie; udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wykonywanych w MGZZOP w Ścinawie.                 


 [29.10.2014] Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 

informuje, że w ramach konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego     dnia 23 października 2014r. została wybrana oferta

MOBILNY GABINET FIZJOTERAPEUTYCZNY ROBERT SKRZYPEK                                             UL.LIPOWA 2A/5, 59-330 ŚCINAWA  

w zakresie;                                                                                                       udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ruchowej.            


 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Rehabilitacja

OGŁOSZENIE

Miejsko –Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ruchowej.


 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: POZ

OGŁOSZENIE

konkursu ofert o udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych
z dnia 23.10.2014 r.


 Ogłoszenie: Dzierżawa pomieszcznia

MGZZOP w Ścinawie zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu na działalność medyczną.


 [2014.08.19] Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje, że zatrudni magistra fizjoterapii z II stopniem specjalizacji.


 [2012.09.05] Dofinansowanie z PFRON

więcej >>

 [2012.03.15] Ogłoszenie - Szczepienia płatne

Szczepienia płatne wykonywane są po wcześniejszym zakupieniu szczepionki w aptece.
więcej >>

 [2012.01.01] Aktualne poradnie specjalistyczne

Lista aktualnych poradni specjalistycznych
więcej >>

 Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie ogłasza przetarg na najem stanowiska na automat z napojami gorącymi, zimnymi i przekąskami zlokalizowanego w holu MGZZOP w Ścinawie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

„Przetarg ofertowy na najem stanowiska na automat z napojami”

i złożonej w pokoju 21 MGZZOP w Ścinawie w terminie: dnia 15.03.2012 roku do godz. 10.00

Oferty, które mogą składać osoby prawne powinny zawierać:

  1. Nazwę, siedzibę i status prawny Oferenta potwierdzone wyciągiem z rejestru działalności gospodarczej
  2. Oferowaną cenę najmu w złotych
  3. Udokumentowanie prowadzenia podobnej działalności z ostatnich dwóch lat (rekomendację, charakter i adres prowadzonej działalności ) – jeśli była prowadzona.
  4. Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
  5. Jako kryterium wyboru oferty, przyjmuje się najwyższą oferowaną, miesięczną stawkę czynszową netto za stanowisko nie mniejszą jednak niż 180 zł.


 Punkt Pobrań Materiałów Diagnostycznych

Miejsko-Gminny Zespól Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje, iż w związku z przekształceniem Laboratorium w Punkt Poboru Materiału Diagnostycznego wszystkie badania , w tym biochemiczne będą pobierane od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz.10.00 w budynku przychodni przy ulicy Jagiełły 2. Do chwili obecnej badania specjalistyczne pobierane były tylko we wtorek i w czwartek do godz. 9.30 i były wysyłane do laboratoriów zewnętrznych. Wychodząc naprzeciw pacjentom pragniemy zwiększyć zakres możliwości i udostępnić pobór materiału diagnostycznego codziennie w pełnym zakresie. Należy podkreślić, iż jest to nie tylko zwiększenie zakresu dostępności usług  ale również jakości usług.

      Informujemy także ,iż obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych zobowiązują do wysokich standardów i jakości wykonywanych usług poprzez autoryzację każdego wyniku. Oznacza to ,że każdy wynik opatrzony jest podpisem wykwalifikowanego specjalisty zw. diagnosta laboratoryjny. W związku z powyższym każdy  materiał badawczy ( krew , mocz itp. ) będzie wysyłany na zewnątrz do autoryzacji zapewniając jednocześnie wyniki badań w tym samym dniu w godzinach popołudniowych.


 Dyrektor Miejsko-Gminny Zespółu Zakładów Opieki Podstawowej

Dyrektor Miejsko-Gminny Zespółu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje , że zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

więcej >>

 Informacja

      Informuję , iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 105/2008/DSO2 z dnia 5 listopada 2008 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela porady w dniu zgłoszenia w przypadkach uzasadnionych medycznie (nagłe zachorowanie ). Porady stanowiące kontynuację leczenia w schorzeniach przewlekłych lub gdy potrzeba kontaktu świadczeniobiorcy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą .
            W związku z powyższym w MGZZOP w Ścinawie wprowadzono rejestracje dla pacjentów kontynuujących leczenie w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.

SUBSKRYPCJA
  
dodaj na listę  wypisz z listy
© System-3 Sp.z o.o.